GIA CÔNG ỨNG DỤNG
13 August, 2018
SMART MARKETING
14 August, 2018

XÂY DỰNG VIDEO CLIP

Với đội ngũ nhân sự thiết kế đông đảo và giàu kinh nghiệm, GDC có thể triển khai với số lượng lớn, cần thời gian gấp và chất lượng với tất cả các dạng video clip, sử dụng cho quảng cáo hoặc làm nội dung số.

Các lĩnh vực GDC có thế mạnh gồm: nội dung cho giáo dục, phim hoạt hình 2D / 3D ngắn, trailer phim, TVC quảng cáo.

Một số dịch vụ triển khai video clip tiêu biểu của GDC:

  • Diễn họa, diễn hoạt (animation) phim hoạt hình, TVC quảng cáo dạng 2D, 3D
  • Diễn họa, diễn hoạt (animation) bài giảng điện tử dạng infographic, motion graphic, 3D, diễn viên đóng.
  • Modeling nhân vật, vật liệu, môi trường, bối cảnh, render video clip

Một số minh họa tiêu biểu:

Dự án diễn họa biệt thự

Dự án trailer phim Game of Throne: Winter has come (mùa thứ 6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tiếng Việt