15 January, 2020

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HOÀN HỌC PHÍ GIAO HÀNG   CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG 1. Đối với hình thức Giao khóa học và thu tiền tận […]
15 January, 2020

CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HOÀN HỌC PHÍ GIAO HÀNG   CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ   Hoàn tiền là trường hợp sau khi thanh toán học phí […]
15 January, 2020

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HOÀN HỌC PHÍ GIAO HÀNG   CHÍNH SÁCH BẢO MẬT   Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ […]
14 August, 2018

SMART MARKETING

SMART MARKETING Được biết đến là đơn vị đầu tiên triển khai thực tế ảo cho nhà mạng tại Việt Nam, ứng dụng Drappy tiếp cận […]
Tiếng Việt