Smart Marketing

14 August, 2018

SMART MARKETING

SMART MARKETING Được biết đến là đơn vị đầu tiên triển khai thực tế ảo cho nhà mạng tại Việt Nam, ứng dụng Drappy tiếp cận đến hơn 4 triệu khách hàng của Vietnamobile (tháng 3/2017) là một trong những dấu ấn của GDC trên thị trường quảng cáo tương […]