Diễn họa tương tác bất động sản

23 July, 2018

DIỄN HỌA TƯƠNG TÁC BẤT ĐỘNG SẢN (REAL ESTATE XR INTERACTIVE)

DIỄN HỌA TƯƠNG TÁC BẤT ĐỘNG SẢN (REAL ESTATE XR INTERACTIVE) Chưa bao giờ quảng cáo cho bất động sản lại trực quan như thế, không chỉ dừng lại ở các TVC quảng cáo 3D, khách hàng có thể trải nghiệm bằng kính thực tế ảo VR với mô hình […]