EDUCATIONAL CONTENT
23 July, 2018
XÂY DỰNG VIDEO CLIP
14 August, 2018

Kế thừa hơn 10 năm kinh nghiệm về máy tìm kiếm (search engine) & phát triển các dịch vụ nội dung số; GDC tự hào là một trong số ít các công ty Việt Nam có thể triển khai tự phát triển và nhận thuê khoán viết các phần mềm (software outsourcing) yêu cầu chất lượng cao và phức tạp trên đa nền tảng (bao gồm PC, smartphone, tablet…). Các công nghệ nền tảng & giải pháp là thế mạnh của GDC: thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), các dịch vụ cần sử dụng lõi tìm kiếm (search engine core) cho dữ liệu lớn (big data), các phần mềm về tài chính yêu cầu bảo mật cao, các phần mềm / dịch vụ cho giáo dục (bao gồm cả học thuật)…

Mạng lưới đối tác về công nghệ đảm bảo thành công cho các gói thầu giải pháp kỹ thuật trong nước và quốc tế:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tiếng Việt