Mobile VAS

23 July, 2018

MOBILE VAS

Mobile VAS GDC hiện đang triển khai chủ yếu tại thị trường Myanmar các dịch vụ mobile VAS A2P SMS A2P SMS là một giải pháp nhắn tin phục vụ giao dịch, thông báo, xác minh thông tin đơn hàng, quảng cáo … cho người dùng di động trong một […]