Tin tức

29 May, 2018

Dự án giáo dục đầu tiên

Chippy’s Friends và 12 con giap – sản phẩm giáo dục dành cho trẻ em ở tuổi từ 3 đến 9 và đây là sản phẩm đầu […]
29 May, 2018

Không gian làm việc GDC group

GDC chú trọng vào tính sáng tạo, năng động và linh hoạt. Chính vì thế, thiết kế văn phòng cũng tập trung vào việc truyền tải […]
Tiếng Việt