Augmented Reality

23 July, 2018

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AUGMENTED REALITY)   Tự hào là đơn vị đầu tiên triển khai công nghệ AR cho nhà mạng tại Việt Nam, bên cạnh các ứng dụng AR cho giáo dục, bất động sản… GDC từng bước khẳng định uy tín của mình với khách […]