Biểu giá

Khóa học EHL

VND500.000Tháng

Công nghệ nhận dạng giọng nói tân tiến

Nội dung mới bổ sung hàng tuần

Học không giới hạn chủ đề, bài tập

10.000+ từ vựng

100+ cấu trúc ngữ pháp

500+ bài tập 

Tiếng Anh chuẩn bản ngữ

Xây dựng video clip

VND5.000.000phút

Diễn họa, diễn hoạt (animation) phim hoạt hình, TVC quảng cáo dạng 2D, 3D

Diễn họa, diễn hoạt (animation) bài giảng điện tử dạng infographic, motion graphic, 3D, diễn viên đóng.

Modeling nhân vật, vật liệu, môi trường, bối cảnh, render video clip

Xây dựng Bài giảng số (Education Content)

VND4.000.000Bài

Video clip bài giảng số dạng 2D, 3D, motion graphic, infographic, giáo viên giảng dạy.

Game, app giáo dục 2D, 3D trên nền tảng PC, smartphone, tablet.

Giải pháp, nội dung tương tác sử dụng công nghệ AR, VR

Tiếng Việt