Công ty cổ phần tập đoàn Nội Dung Số Toàn Cầu (GDC Group)

GDC Group (Global Digital Content Group) là nhóm các công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam và Myanmar. Kế thừa hơn 18 năm kinh nghiệm về sản xuất nội dung số (video 2D, 3D, game), thiết kế 2D, 3D, máy tìm kiếm, công nghệ giáo dục (Ed-tech), gia công phần mềm, ứng dụng & quảng cáo tương tác.

GDC hiện đang tập trung phát triển trên các nền tảng công nghệ chính: thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR), thực tế ảo (Virtual Reality - VR), thực tế hỗn hợp (Extended Reality - XR) .

banner-gdc2

DỊCH VỤ

XÂY DỰNG VIDEO CLIP
video-camera
SMART MARKETING
coin-of-dollar

Việt Nam

Myanmar

Tiếng Việt