Virtual Reality

23 July, 2018

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VIRTUAL REALITY)

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VIRTUAL REALITY)   Được xem như là một trong các công ty đi đầu trong lĩnh vực triển khai công nghệ thực tế ảo (VR) tại Việt Nam, với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, từng triển khai các dự án thực tế […]