Gia công ứng dụng

13 August, 2018

GIA CÔNG ỨNG DỤNG

Kế thừa hơn 10 năm kinh nghiệm về máy tìm kiếm (search engine) & phát triển các dịch vụ nội dung số; GDC tự hào là một trong số ít các công ty Việt Nam có thể triển khai tự phát triển và nhận thuê khoán viết các phần mềm […]