Xây dựng video clip

14 August, 2018

XÂY DỰNG VIDEO CLIP

XÂY DỰNG VIDEO CLIP Với đội ngũ nhân sự thiết kế đông đảo và giàu kinh nghiệm, GDC có thể triển khai với số lượng lớn, cần thời gian gấp và chất lượng với tất cả các dạng video clip, sử dụng cho quảng cáo hoặc làm nội dung số. […]