GDC Group

GDC (Global Digital Content) là nhóm các công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam và Myanmar. Kế thừa hơn 10 năm kinh nghiệm về nội dung số, máy tìm kiếm & quảng cáo tương tác.

GDC hiện đang tập trung phát triển trên 3 mảng chính: công nghệ mới AR, VR (game, mobile app cho giải trí & bất động sản); nội dung số (trọng điểm giáo dục, mobile VAS) & smart marketing.

banner-gdc2

Việt Nam

Myanmar