Công ty Cổ phần tập đoàn Nội Dung Số Toàn Cầu (GDC Group)

GDC Group (Global Digital Content Group) là nhóm các công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam và Myanmar. Kế thừa hơn 10 năm kinh nghiệm về nội dung số, máy tìm kiếm & quảng cáo tương tác.

GDC hiện đang tập trung phát triển trên 3 mảng chính: công nghệ mới AR, VR (game, mobile app cho giải trí & bất động sản); nội dung số (trọng điểm giáo dục, mobile VAS) & smart marketing.

Việt Nam

Myanmar

Tiếng Việt