Nguyen Thi Thu Uyen

23 July, 2018

EDUCATIONAL CONTENT

EDUCATIONAL CONTENT   Tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam về xây dựng và triển khai các bài giảng số trên […]
23 July, 2018

DIỄN HỌA TƯƠNG TÁC BẤT ĐỘNG SẢN (REAL ESTATE XR INTERACTIVE)

DIỄN HỌA TƯƠNG TÁC BẤT ĐỘNG SẢN (REAL ESTATE XR INTERACTIVE) Chưa bao giờ quảng cáo cho bất động sản lại trực quan như thế, không […]
23 July, 2018

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VIRTUAL REALITY)

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO (VIRTUAL REALITY)   Được xem như là một trong các công ty đi đầu trong lĩnh vực triển khai công nghệ […]
23 July, 2018

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AUGMENTED REALITY)   Tự hào là đơn vị đầu tiên triển khai công nghệ AR cho nhà mạng tại Việt […]
23 July, 2018

MOBILE VAS

Mobile VAS GDC hiện đang triển khai chủ yếu tại thị trường Myanmar các dịch vụ mobile VAS A2P SMS A2P SMS là một giải pháp […]
Tiếng Việt